Edicions A Petició consta de tres segells
editorials: Documenta Universitaria, Papers
amb Accent i Papers on Demand

Documenta Universitaria publica textos de caràcter acadèmic.

Papers amb ACCENT neix a Girona, el març del 2007, amb la vocació d’editar llibres en llengua catalana tant de ficció com de no ficció.

Papers On Demand es dedica a la difusió de textos de contingut general. Publica textos literaris i estudis, així com butlletins i revistes d’àmbit local.