Edicions A Petició SL, és una empresa
constituïda com a Spin-Off de la Universitat
de Girona (UdG) l’any 2003. 
La primera intenció és cobrir la necessitat existent de publicar textos que, per la seva naturalesa, impliquen tiratges molt curts i que, per aquesta mateixa raó, les editorials tradicionals no acostumen a assumir.

A mida

Només es publiquen els exemplars que el client vol i necessita

Sense excedents

No queden exemplars sobrers en estoc

Econòmic

Els costos de producció es redueixen extraordinàriament

Rapidesa

L’encàrrec es pot satisfer en pocs dies

Reimpressió

Qualsevol títol es pot tornar a imprimir sempre que es vulgui

El servei principal que ofereix Edicions A Petició és el de proporcionar als autors d’aquests textos la possibilitat efectiva de publicar-los.

Mitjançant la tecnologia d’Impressió A Petició s’aconsegueix eliminar les típiques despeses que incrementen excessivament el preu del producte: el finançament d’un tiratge mínim i el magatzematge dels excedents de venda d’un tipus de llibre que es defineix pel seu caràcter de longseller. La tecnologia d’Impressió A Petició permet mantenir en disposició la publicació a llarg termini sense haver d’imprimir ni emmagatzemar el producte ja que l’exemplar o exemplars es publiquen únicament quan ja hi ha un comprador que ha sol·licitat l’obra.

Per tant, la funció d’Edicions A Petició se centra en l’edició, la difusió i la impressió a petició específica de l’autor i del comprador, de publicacions la impressió de les quals es porta a terme mitjançant el servei de Print On Demand, que proporciona una qualitat anàloga al llibres de tiratge convencional.

Edicions a Petició fa ús dels avantatges que ofereix el comerç electrònic (e-commerce) i la tecnologia d’Impressió A Petició (Print On Demand).

Aquesta és una tecnologia innovadora que permet la difusió de textos que, per les seves condicions particulars, no disposen d’un mercat potencial. Es podria afirmar que, dins dels criteris de decisió en l’acceptació de l’edició i la publicació d’un text, desapareix el concepte de mercat. És a dir, qualsevol text podrà ser editat i posat a disposició del públic interessat, encara que sigui un cercle extremament reduït.

Forma part de:

Si necessites fotocopiar o escanejar pàgines de qualsevol de les nostres obres, adreçar-se a CEDRO: licencias@cedro.org | tel.: 91.702.19.70

Vols publicar amb nosaltres?