Edicions A Petició inicia l’any 2005 la

biblioteca virtual de lectura d’ebooks
anomenada Edu-library.

A partir de l’experiència en l’àmbit dels ebooks, que EAP inicia l’any 2005, es va presentar (el 22 de març de 2011) la biblioteca virtual de lectura d’ebooks anomenada Edu-library. Aquest portal permet la lectura online de publicacions acadèmiques tant en format EPUB com en format PDF.

El portal Edu-library, absolutament pioner a l’estat espanyol, ha comptat amb la col·laboració, com a prescriptors, del servei de biblioteques de la Universitat de Girona, de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada i de la Unitat d’Investigació en Comunicació Audiovisual (ambdós de la Universitat Pompeu Fabra) i, finalment, de l’Institut de les Industries Culturals de la Generalitat de Catalunya.

D’altra banda, des del 2012 i en col·laboració amb el CBUC (actualment part del CSUC), el portal es va oferir accés gratuït a tota la comunitat universitària (centres adscrits al CSUC).

Amb l’aliança del consorci, ampliable a la UdG i a la resta d’universitats catalanes, el portal Edu-library es planteja com a un agregador de continguts acadèmics on s’hi poden penjar continguts de qualsevol editorial universitària o servei de publicacions.

Per al conjunt de les comunitats universitàries, el portal Edu-Library, implica uns avantatges inicials, que es poden multiplicar en la mesura que el portal multipliqui les seves possibilitats tècniques.

En general, observem que:

Permet la difusió dels títols, de forma immediata de continguts, sense els costos actuals de distribució, a tots els investigadors i membres de la comunitat.
La publicació en ebook, descartant completament l’edició en paper, permet la reducció de fins un 60% del cost de les publicacions.
La publicació en ebook no implica, en absolut, la desaparició de la publicació en paper. Permet la publicació dels exemplars estrictament necessaris, amb la conseqüent reducció de costos que això suposa.

Amb les prestacions presents i futures, Edu-library ofereix a la comunitat universitària una eina molt potent per a la difusió dels resultats de recerca a costos molt més baixos que els actuals. Per garantir-ho, EAP va modificar el portal durant l’any 2013 a fi que fos possible no només la lectura de publicacions en format EPUB, sinó també en format PDF. Davant la previsible dificultat (tècnica i, per tant, econòmica) de convertir el fons a EPUB, el format PDF ofereix una sortida molt simple i accessible per qualsevol editorial universitària o servei de publicacions en tant que el PDF, a diferència de l’EPUB, és un fitxer d’ús comú i que, en qualsevol cas, és molt econòmic i senzill de generar mitjançant digitalització (amb OCR) d’exemplars impresos.

Visita el portal Edu-library